WeMove en Young Professionals.

Innovatieprojecten zijn altijd buitengewoon dynamisch en soms onvoorspelbaar. Wie dat een uitdaging vindt, wacht bij We Move een unieke ervaring. We verwachten een hoge mate van zelfstandigheid, maar we bieden ook gedegen begeleiding. Natuurlijk word je ondersteund bij het uitvoeren van je taken, maar we helpen je ook te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We Move biedt je volop ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Wij geloven dat werken bij kennisintensieve bedrijven als We Move vrijwel synoniem is aan het leren ontwikkelen van nieuwe ongewone kennis.

Hierbij hanteren wij de volgende principes:

  1. Materiedeskundigheid of vakkennis is nuttig zolang deze waarde toevoegt aan  projecten en klanten van We Move. Persoonlijke ontwikkeling en het leren als groep wordt daarom gezien als randvoorwaarden bij  het opsporen en aanleren van nieuwe relevante competenties;
  2. Communicatieve en sociale vaardigden zijn belangrijk voor het acteren in netwerken en het effectief delen en beschikbaar stellen van kennis binnen en buiten We Move.
  3. Innovatie vraagt om oplossend vermogen en doorzettingsvermogen.  Om momenten van stagnatie te kunnen overbruggen dienen de uitdagingen aan te sluiten bij de fascinatie en drijfveren van de projectgroep leden;
  4. Innovatie vindt vaak plaats in stilte en op plekken waar je het niet verwacht. Daarom kun jij als professional flexibel (plaats- en tijd onafhankelijk) werken

De druk van deadlines kan nodig zijn, maar dient wel afgewisseld te worden met momenten van rust voor reflectie, verdieping en integratie.

Mega inspirerende speech van een 12-jarig meisje die de grote leiders van de wereld de waarheid zei!