Young Professionals en WeMove

michaelHet initiatief WeMove is tot stand gekomen omdat een groep ondernemers constateerde dat er in Nederland onvoldoende mogelijkheden zijn voor Young Professionals om hun talenten te ontwikkelen. Zij zagen dat er bij hun eigen kinderen en hun studiegenoten te weinig een beroep wordt gedaan op hun capaciteiten. Terwijl juist deze groep zo belangrijk is om, samen met ervaren ondernemers, een transitie tot stand te brengen naar een samenleving waarin zij en hun kinderen kunnen leven. Daarom besloot deze groep om in beweging te komen, om jonge mensen te inspireren voor een nieuwe samenleving: WeMove.


WeMove constateert tegelijkertijd dat de huidige economische en financiële status quo doorbroken moet worden om een duurzame verandering in te leiden.

Een voorbeeld daarvan is het concept van ‘enten’, een inzicht van Herman Poos, een van de leden van onze board. De basisgedachte daarvan is een vernieuwend initiatief te enten op de bestaande activiteiten van een bedrijf. Er zijn tal van bedrijven met veel ervaring en met goede ideeën die niet uitgevoerd worden door de focus op de dagelijkse activiteiten. WeMove wil die bedrijven ondersteunen door nieuwe product-marktcombinaties, baanbrekende innovaties of extra business proposities mogelijk te maken en te ‘enten’ op de bestaande activiteit. In ruil voor dit werk bouwt WeMove rechten, aandelen, winstdeling en of licentie inkomsten op.

De energie die hiervoor geleverd moet worden zoekt WeMove bij de Young Professionals in combinatie met de ervaren Reflection Board en aangesloten instituten. De “Kracht” bestaat dan uit optimisme, met elkaar focus en verbindingen kunnen leggen om het NL bedrijfsleven te inspireren tot een zichzelf vernieuwende samenleving. De duurzaamheid zit hem dan in de samenwerking met de volgende generatie met behoud van kennis van vorige generaties.

WeMove verstaat onder een duurzaam bedrijf, een bedrijf dat een positieve invloed heeft op haar directe omgeving en de rest van de wereld en op de toekomst hiervan, dit als bijdrage voor mens, milieu en maatschappij.

WeMove heeft door bovengenoemde samenwerkingen inzichten in nieuwe markten. Dit delen wij met investeerders die ons ondersteunen om een doorbraak te realiseren en de volgende generatie perspectief te bieden op een meer inspirerende duurzame samenleving. Daarnaast is het ook een uitstekende mogelijkheid om een beleggingsportefeuille op te bouwen in de nieuwe tijd.

Buiten de blogs van de Reflection Board vinden jullie artikelen voor en over Young professionals en over duurzame innovaties in het WeMove magazine (zie hier rechts op de pagina).

Michael Ravensbergen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *