header_spinsonic

Economische brug Nederland-Duitsland

vlaggen_puzzelIn de ontwikkeling van de Grafeen condensator speelt de expertise van frequentie technologie een belangrijke rol in het bewerken van elektronen banen. Hierdoor kunnen vaste grondstoffen andere c.q. betere kwaliteiten krijgen. In de WeMove structuur noemen wij dit specialisme “Spinsonic”. Wij zijn voor deze expertise uitgenodigd in het Max Planck instituut, waar een scheikundig musicoloog alle scheikundige elementen op frequentie en muziekverhoudingen heeft geschreven. Dit om lichamelijke processen te kunnen beïnvloeden.

WeMove is een coöperatief platform dat zich verbindend beweegt met als missie het ongeziene zichtbaar te maken.

Vanuit de behoefte van de verbinding, delen en het niet weten ontstond er resonantie tussen partijen. In deze gesprekken kwamen menselijke processen naar voren die wij konden vertalen op vaste stoffen zoals Grafeen. Binnen het netwerk van het Max Planck instituut ontstonden er spontaan relaties op gebied van gezondheid, biofysica, metafysica, chemici, scheikundige, musicologen en technici. Voordat wij het wisten zijn er tal van mensen, specialisten en bedrijven bezig om met elkaar actief te zijn met Grafeen en andere technieken voor de toekomstige gezondheid. Zo is er de economische samenwerking zichtbaar geworden tussen WeMove en Duitse bedrijven in de Grafeen Community.