header_vogels

Shaping up platforms to transform

Ons verhaal begint met negen ondernemers die zich in de crisisjaren ongerust maken over jeugdwerkeloosheid, te weinig financiering voor MKB bedrijven en het verlies van kennis door vergrijzing en faillissementen. We hebben niet de illusie dat de overheid oplossingen biedt, en gaan zelf aan de slag met een coöperatief, innovatief en ondernemend innovatieplatform.

WeMove is een coöperatief innovatieplatform dat partijen verbindt, met een missie om het ongeziene zichtbaar te maken. Het accent ligt op duurzame innovatie. WeMove bouwt B2CO platformen.

WeMove laat bedrijven, kennisinstituten, junior- en senior talenten met elkaar werken aan resultaten die maatschappelijk impact hebben, en bijdragen aan een nieuw elan.

Partijen verbinden
WeMove wordt medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, en de provincie Fryslân.

communicatiesubs